Feature Requests

* Skriv på svenska
* Alla kan rösta och lägga förslag (men det kräver att man registrerar sig)
* Det finns ingen gräns på antalet röster från samma organisation - varje individ har en röst
Load More